Atnaujinta: 2017-10-04

praktinės dalies (kūno kultūros mokytojų ir sporto centro trenerių spartakiados) 2016-04-22, rezultatų suvestinė

 

Eil.
Nr.
Komanda Smiginis Krepšinis Tinklinis Stalo tenisas

Orientavimosi
estafetė

Taškai Vieta

1

Mokyklos

2

1

1

1

1

6

I

2

Sporto
centras

1

2

2

2

1

8

II


Atnaujinta: 2015-04-02

DSC 0283 Išgyvenant intensyvios kaitos metą švietime, pedagogams būtina išmanyti vykstančios raidos procesus, nes šiuolaikinio jaunimo vertybinės nuostatos kelia susirūpinimą. Tuo tikslu kovo mėn. 26 d. Pakruojo rajono sporto pedagogai rinkosi į seminarą, kurio metu  „Atžalyno“ gimnazijos kūno  kultūros mokytoja Aušra Dvelienė pristatė pranešimą „Mokytojų ir mokinių vertybinės erdvės“. Refleksijos metu diskutuota, kuo mokytojų ir trenerių vaidmuo yra reikšmingas mokiniams  palankių nuostatų formavimui ne vien fizinės veiklos atžvilgiu, bet ir socializacijos procese. Todėl kūno kultūros mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimas  neapsiribojo vien tik dalykinių žinių gilinimu. Savo fizinius gebėjimus pasitikrinome varžydamiesi su kolegomis mokytojais ir treneriais tradicinėje spartakiadoje. Šiemet ji vyko jau vienuoliktą kartą.

Atnaujinta: 2015-04-02

DSC01614 Lapkričio 19 dieną kūno kultūros mokytojai ir treneriai vyko į gerosios patirties sklaidos seminarą – išvyką į  Rygos lietuvių vidurinę mokyklą ir Jelgavoje esantį Žiemgalos olimpinį centrą.

Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje stebėjome atvirą kūno kultūros pamoką, kurią vedė mokytojas L. Kaspars. Po pamokos pasidalinome savo pedagogine patirtimi, aptarėme  mūsų ir latvių kūno kultūros dalyko ugdymo gaires ir vertinimo sistemas. Kalbėjomės kaip olimpinis ugdymas integruojamas į kūno kultūros pamokas.

Atnaujinta: 2014-04-08

Rajono kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio veiklos kryptis yra dalykinės kompetencijos tobulinimas, kuris vyksta  ne tik dalyvaujant  edukaciniuose seminaruose, bet ir bendruose sporto renginiuose. Vienas iš tokių yra kasmet vykstanti kūno kultūros mokytojų ir sporto centro darbuotojų spartakiada.  Vasario 28 dieną Pakruojo sporto centre  vyko  jubiliejinė – dešimtoji. Aptarę mūsų krašto sporto paveldo išsaugojimo svarbą, trijų komandų – gimnazijų/vidurinių mokyklų, pagrindinių mokyklų kūno kultūros mokytojai ir sporto centro specialistai  varžėsi įvairiose sportinėse  rungtyse. Žaistas badmintonas, tinklinis, stalo tenisas, lenktyniauta kamuolio varymo slalome. Akių ir rankų taiklumas išbandytas smiginio, metimų į krepšį su bokso pirštinėmis rungtyse.

Atnaujinta: 2014-11-03

Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2012/2013 moklo metų varžybų  REZULTATAI

2013-10-14 įvyko seminaras „Futbolo treniravimo metodikos taikymas mokykloje“ lektorius Valdas Dambrauskas, akimirkos

TOP