Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai 2013

Atnaujinta: 2014-09-12

metodinis 2013

Rajono mokytojų metodinių būrelių tarybos pirmininkas

Darius Ramonas - ,,Žemynos" pagrindinė mokykla

Rajono mokytojų  metodinių būrelių pirmininkai

Pradinės klasės Genovaitė Zarakauskienė ,,Žemynos" pagrindinė mokykla
Lietuvių kalba Regina Gasparavičienė ,,Žemynos” pagrindinė mokykla 
Anglų kalba Vitalija Balzarienė ,,Atžalyno” gimnazija
Rusų kalba Vida Lukšienė ,,Žemynos" pagrindinė mokykla
Prancūzų kalba Inga Ušinskaitė ,,Atžalyno” gimnazija
Istorija Gražina Kairiūkštienė ,,Atžalyno” gimnazija
Geografija Daiva Slunksnienė ,,Žemynos" pagrindinė mokykla
Biologija Aida Čepulienė ,,Žemynos" pagrindinė mokykla
Ekonomika Asta Petrulaitienė Šukionių J.Noreikos pagrindinė mokykla
Chemija Vita Gudonienė ,,Atžalyno” gimnazija
Matematika Rita Vinckūnaitė ,,Atžalyno” gimnazija
Informatika Irena Petraitienė Linkuvos gimnazija
Fizika Vida Imanavičiūtė ,,Atžalyno” gimnazija
Dorinis ugdymas Laima Činčienė ,,Atžalyno” gimnazija
Muzika Genė Četkauskienė ,,Žemynos” pagrindinė mokykla
Dailė Inga Strižigauskienė Žeimelio vidurinė mokykla
Kūno kultūra Lina Alekseriūnienė Linkuvos gimnazija
Technologijos Darius Ramonas ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla
Biblioteka Vilija Abromavičienė Rozalimo  vidurinė mokykla
Spec. pedagogai ir logopedai Lina Miežinskaitė Linkuvos specialioji mokykla
Ikimokyklinis ugdymas Rima Garšvienė Linkuvos lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis"
Socialiniai pedagogai Saulė Miežienė

Lygumų vidurinė mokykla

Profesinis informavimas Inga Jankauskienė

,,Atžalyno” gimnazija

 

Pakruojo rajone yra  23 metodiniai būreliai

 

TOP