Atnaujinta: 2020-10-14

7

Rajono mokytojų metodinių būrelių tarybos pirmininkas

Lina Alekseriūnienė - Linkuvos gimnazija

Rajono mokytojų  metodinių būrelių pirmininkai

Pradinės klasės Aušra Norvilienė „Žemynos“ progimnazija
Lietuvių kalba Regina Gasparavičienė „Žemynos“ progimnazija
Anglų kalba Kristina Vaičiulienė Lygumų pagrindinė mokykla
Rusų kalba Vita Pėželienė „Atžalyno“ gimnazija
Istorija Gražina Kairiūkštienė „Atžalyno“ gimnazija
Geografija Gintarė Vaitiekūnienė „Atžalyno“ gimnazija
Biologija, chemija Angelė Zalunskienė Linkuvos gimnazija
Matematika, ekonomika Aušra Vasilevičiūtė „Atžalyno“ gimnazija
Informatika Vidmantas Batakis „Žemynos“ progimnazija
Fizika Daiva Dumšienė „Žemynos“ progimnazija
Dorinis ugdymas Vilma Plačakienė Žeimelio gimnazija
Muzika Genė Četkauskienė „Žemynos“ progimnazija
Dailė Inga Strižigauskienė Žeimelio gimnazija
Kūno kultūra Lina Alekseriūnienė Linkuvos gimnazija
Technologijos Vida Arlauskienė Lygumų pagrindinė mokykla
Biblioteka Vilija Abromavičienė Rozalimo pagrindinė mokykla
Spec. pedagogai ir logopedai Rasa Timonė Pakruojo lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Ikimokyklinis ugdymas Rima Garšvienė Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
Socialiniai pedagogai Liuda Bigailienė

Linkuvos gimnazija

 

Pakruojo rajone yra  19 metodinių būrelių

 

TOP