Atnaujinta: 2020-06-03

7

Rajono mokytojų metodinių būrelių tarybos pirmininkas

Darius Ramonas - „Žemynos“ pagrindinė mokykla

Rajono mokytojų  metodinių būrelių pirmininkai

Pradinės klasės Aušra Norvilienė „Žemynos“ pagrindinė mokykla
Lietuvių kalba Regina Gasparavičienė „Žemynos“ pagrindinė mokykla 
Anglų kalba Kristina Vaičiulienė Lygumų pagrindinė mokykla
Rusų kalba Vita Pėželienė „Klovainių“ pagrindinė mokykla
Istorija Gražina Kairiūkštienė „Atžalyno“ gimnazija
Geografija Gintarė Vaitiekūnienė „Atžalyno“ gimnazija
Biologija, chemija Angelė Zalunskienė Linkuvos gimnazija
Matematika, ekonomika Aušra Vasilevičiūtė „Atžalyno“ gimnazija
Informatika Vidmantas Batakis „Žemynos“ pagrindinė mokykla
Fizika Daiva Dumšienė „Žemynos“ pagrindinė mokykla
Dorinis ugdymas Vilma Plačakienė Žeimelio gimnazija
Muzika Genė Četkauskienė „Žemynos“ pagrindinė mokykla
Dailė Inga Strižigauskienė Žeimelio gimnazija
Kūno kultūra Lina Alekseriūnienė Linkuvos gimnazija
Technologijos Vida Arlauskienė Lygumų pagrindinė mokykla
Biblioteka Vilija Abromavičienė Rozalimo pagrindinė mokykla
Spec. pedagogai ir logopedai Rasa Timonė Pakruojo lopšelis-darželis „Vyturėlis“
Ikimokyklinis ugdymas Rima Garšvienė Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
Socialiniai pedagogai Liuda Bigailienė

Linkuvos gimnazija

 

Pakruojo rajone yra  19 metodinių būrelių

 

TOP