Atnaujinta: 2020-11-17

2020 11 17 2020m. lapkričio 16 d. rajono muzikos mokytojai susitiko seminare ,,IKT priemonių naudojimas, siekiant efektyvesnio ir patrauklesnio muzikinio ugdymo mokykloje“. Rugsėjį suplanuotas mokymosi veiklas mokytojai nusprendė įgyvendinti, jų neatidėti vėlesniam laikotarpiui. Seminare dalyvauta nuotoliniu būdu. Dalintasi praktinio darbo patirtimi, paremiančia ir suteikiančia idėjų muzikinio ugdymo organizavimui įvairiomis sąlygomis.

Linkuvos gimnazijos muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė kolegoms pateikė savo sudarytų Power Point pristatymų rinkinį, skirtą įvairių programinių temų pristatymui. Lektorė kolegas įtraukė ir į praktinę užduotį - išbandyti, kaip efektyviai ir kūrybiškai pasitelkti platformas wordwall.net, kahoot.it, quizizz.com, menti.com apklausoms, įsivertinimui organizuoti.

Atnaujinta: 2020-11-11

2020 11 11

Atnaujinta: 2020-11-05

20201103 113408 3

Išorinio vertinimo ekspertų grupė:

  • Ramunė Korenkienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento vertinimo skyriaus metodininkė, ekspertų grupės vadovė
  • Irena Sabaliauskienė, švietimo ekspertė, komisijos narė
  • Jurgita Trifeldienė- švietimo ekspertė, komisijos narė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Svečiai:

  • Saulius Margis, Pakruojo rajono savivaldybės meras
  • Irena Mažulienė, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja
  • Jadvyga Šliurpienė, Pakruojo Balsių pagrindinės mokyklos direktorė
  • Rita Vinskūnaitė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja

Švietimo centro komanda pristatė 2017-2019 metų veiklos rezultatus ir išklausė ekspertų bei svečių mintis. Pasitarimas vyko nuotoliniu būdu.

LAUKSIME VERTINIMO REZULTATŲ.

Atnaujinta: 2020-10-30

Konsorciumo (Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras bei Joniškio rajono švietimo centras) ilgalaikis tikslas - 2 metų laikotarpyje susitelkti į neformaliojo švietimo paslaugų plėtotę, siekiant pagerinti paslaugų senjorams kokybę ir prieinamumą per suaugusiųjų švietėjų profesinių ir bendrųjų kompetencijų stiprinimą, glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, socialinių partnerių įtraukimą savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautiniu lygiu, partnerystės pagalba plečiant mokymo(si) veiklų įvairovę ir efektyvumą. Ryškėjanti tendencija - senjorams vis reikalingesni bendravimo užsienio kalba įgūdžiai. Iš besimokančiųjų gauta grįžtamąja informacija paremtas veiklų vertinimas suponuoja mintį, kad užsienio kalbos mokymo(si) veiklų senjorams pobūdis turi būti kitoks - daugiaplanis (emociškai paremiantis, socialiniu aspektu praturtintas), efektyvumo turi būti siekiama mažinant monotoniškumą (ieškant įvairesnių kalbinės aplinkos kūrimo, įgūdžių pritaikymo būdų).

Atnaujinta: 2020-10-13

20201009 154313 2020 m. spalio 9 d. Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA), Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija ir Pakruojo švietimo centras suvienijo savo pajėgas organizuodamos du respublikinius renginius – suvažiavimą ir konferenciją ,,Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas: tradicinis ir netradicinis požiūriai į Pakruojo miesto ir rajono istoriją“.

Konferencijoje Pakruojo verslo informacijos centro turizmo vadybininkas, istorijos mokslų magistras Rolandas Pupinis kalbėjo tema ,,Miestelis-štetlas kaip lokalinės istorijos atspindys“ ir pristatė Linkuvą, skatindamas istorijos mokytojus pamokų metu kalbėti apie žmonių istorijas. Gvidas Slah, istorijos mokslų daktaras, Vilniaus dailės akademijos Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro tyrėjas skaitė pranešimą ,,Žiemgalių ginklai ir papuošalai“.

TOP