Atnaujinta: 2021-01-06

Trys Karaliai atnešė švietimo centrui žinią iš žemietės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistės St. Sabaliauskienės su sveikinimais akreditacijos, veiklų tęstinumo proga.

Naujoji Švietimo, mokslo ir sporto ministrė I. Šiugždinienė šių metų pradžioje, 2021 sausio 5 d. pasirašė įsakymą Nr. V-13 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ šiuo įsakymu Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras akredituojamas 5 metams.

Institucijų veiklos vertinimo ir akreditacijos tikslas – užtikrinti centrų veiklos kokybę nuolat vertinant veiklą pagal Institucijų veiklos vertinimo sritis ir jų dalis ir nustatant veiklos kokybės lygį, tai reiškia, kad Centras toliau sėkmingai tęsia pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, mokyklų konsultavimo, neformalaus vaikų švietimo, pedagoginio ir psichologinio vaikų, tėvų, mokytojų konsultavimo, rajoninių mokinių konkursų ir olimpiadų, mokytojų metodinės veiklos, Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir kitas rajono bendruomenei svarbias funkcijas. Akcentuotinas mokytojo kompetencijos ir mokinių rezultatų, pasiekimų ryšys, neabejojant, kad mokytojų, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimas turi reikšmingą įtaką mokinių mokymosi rezultatams ir pasiekimams.

Ačiū merui S. Margiui, vedėjai I. Mažulienei, direktorei J.Šliurpienei, mokytojai R. Vinskūnaitei už dalyvavimą veiklų pristatyme nuotolinės akreditacijos metu ir visiems pedagogams už tobulinimosi ir nuolatinės kaitos svarbos suvokimą.

Būkime stiprūs kartu.

Direktorė Rima Juozapavičienė

Atnaujinta: 2020-12-22

Sveikinimas

Atnaujinta: 2020-12-21

karantinas

ATSIŽVELGIANT Į SITUACIJĄ DĖL KORONOVIRUSO PLITIMO IR PASKELBTO KARANTINO NUO 2020-12-16 IKI 2020-12-31 24.00 VAL.

Švietimo centro direktorė
R. Juozapavičienė 8 610 96974 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Direktoriaus pavaduotoja apskaitai 8 616 89113 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Direktoriaus pavaduotoja ekonomikai 8 698 07064 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Metodininkė J. Morkūnaitė 8 682 18446 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Metodininkė R. Leimontienė 8 698 46808 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Metodininkė G. Jasiūnienė 8 698 45088 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Žaliavų ir medžiagų apskaitos buhalterė G. Šostakaitė 8 659 72185 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovė
A. Pabilionienė 8 612 92542 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Specialioj pedagogė S. Šnapštienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Logopedė A. Atkočiūnienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Psichologė L. Stalmačenkienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Psichologė I. Šerkšnė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Švietimo skyriaus vedėja
I. Mažulienė 8 612 92536 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Vyr. specialistė V. Jaraitė 8 612 96328 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Vyr. specialistė G. Plungienė 8 616 14226 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
A. Bartašė 8 61252106 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atnaujinta: 2020-11-24

2020m. lapkričio 20 d. atidaryta rajono mokyklų mokinių dailės darbų paroda. Šios kasmetinės parodos atidarymas buvo tikrai netradicinis. 23 darbai eksponuojami Pakruojo švietimo centro puslapyje, o parodos dalyviai ir jų mokytojai tą dieną susitiko nuotoliniu būdu.

Tautodailės metams skirtuose ir įvairia technika atliktuose parodos „Su savo TAUTA mes stiprūs“ darbuose - ir mūsų valstybės simboliai, ir tautosakos elementai, švenčių ir renginių akimirkos, krašto peizažai. Pasirinkimus, ką, kaip ir kodėl nusprendė vaizduoti, pristatė patys autoriai. Žavėjo jų pasirengimas ir nusiteikimas savo mintimis, kūrybiniais sumanymais nuoširdžiai ir laisvai dalintis su savo bendraamžiais.

Džiaugiamės ir penkių rajono mokyklų: Žeimelio ir Linkuvos gimnazijų, Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos, Rozalimo ir Lygumų pagrindinių mokyklų mokytojų Ingos Strižigauskienės, Almos Zajarskienės, Jurgitos Lazickienės, Jūratės Sokienės ir Živilės Damanskienės gebėjimu paskatinti mokinius, bendradarbiavimu, optimizmu, gebėjimu priimti iššūkius ir nepasiduoti įgyvendinant turimas idėjas.

Dėkojame visiems 23 (5-12 kl. mokiniai) autoriams ir tikimės, kad greitai galėsime jų darbus iš virtualios edvės perkelti į Pakruojo švetimo centro salę ir susitikti dar kartą.

Pakruojo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė

Atnaujinta: 2020-11-19

Lapkričio 16 d. vyko nuotolinis seminaras Pakruojo rajono pedagogams „Vaikų elgesio sunkumai: ką gali mokytojas?“, kurį vedė Kristina Paradnikė vaikų psichologė-psichoterapeutė.

Šiuo metu bene kiekvienoje klasėje yra vaikų, turinčių elgesio sunkumų. Priešgyniaujantys, atsikalbinėjantys, namų darbų nedarantys, trukdantys bendraklasiams ir net agresyviai besielgiantys mokiniai – daugelio pedagogų kasdienybė. Su sudėtingais, elgesio sunkumų turinčiais mokiniais pedagogams tenka užsiimti ne tik pamokose: neretai konfliktų sprendimas persikelia ir į pertraukas, klasės valandėles, susitikimus su tėvais ar, net į begalinius posėdžius siekiant suprasti, na kas gi darosi, kodėl vaikas taip elgiasi ir ką daryti? O juk nutinka taip, kad klasėje vaikų su elgesio bėdomis ne vienas, o keli. Norėtųsi sunkumus spręsti gražiuoju, bet kartais tiesiog nebeužtenka kantrybės, o rankos svyra iš bejėgiškumo. Maža to, neretai tokiais atvejais mintys apie darbo problemas kartu keliauja į namus ir trukdo ilsėtis bei pasirūpinti savimi.

TOP