Technologijų mokytojų susitikimas

Atnaujinta: 2021-04-16

2021 04 16 1 2021 m. balandžio 7 dieną vyko technologijų mokytojams skirta paskaita ,,Technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas pasitelkiant informacines technologijas“. Šis renginys yra 40 val. programos „Technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas dalyko ugdymo(si) turinio kokybės užtikrinimui“ dalis. Paskaitoje buvo pristatomos patirtys, kaip pasitelkiant inovatyvias technologijas vykdyti nuotolinį ugdymą. Savo metodinius darbus pristatė technologijų mokytojai: Saulius Zapalskis (Žeimelio gimnazija) pranešime ,,Mokyklai naudingi darbai motyvuoja“, Onutė Morkūnaitė („Žemynos“ progimnazija) - ,,Prieskoninės žolelės“, ,,Maisto medžiagos, jų sudėtis ir įtaka sveikatai“, „Siuvimo pradžiamokslis“, Alvydas Katilius („Žemynos“ progimnazija) -,,Medienos jungimo būdai“. Vadovaujant Vidai Arlauskienei (Lygumų pagrindinė mokykla, technologijų mokytoja), mokytojai aptarė 6 kompetencijas, kurios akcentuojamos atnaujintoje Technologijų ugdymo bendrojoje programoje.

Švietimo centro metodininkė Jūratė Morkūnaitė

TOP