Mokymasis ape skaitmeninius muzikos kūrimo įrankius

Atnaujinta: 2021-03-31

20210331 02 2021m. kovo 22 d. muzikos mokytojai iš Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos, Rozalimo, Balsių ir Lygumų pagrindinių mokyklų, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos, Žeimelio gimnazijos dalyvavo nuotoliniu būdu organizuotame seminare „Kūrybiškas skaitmeninių muzikos kūrimo įrankių panaudojimas muzikos pamokoje“. Kolegoms gerąją patirtį perteikė Pašvitinio pagrindinės mokyklos muzikos mokytojas Gytis Vaidžiulis bei Linkuvos gimnazijos muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė.

Anot muzikos mokytojų metodinio būrelio vadovės, Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos muzikos mokytojos Genės Četkauskienės, buvo vertinga pasimokyti įvaldyti kurti muziką video siužetams (Movie Maker programa), susipažinti su galimybėmis kūrybiškai ir patraukliai praturtinti muzikos mokymą.

Seminaras organizuotas kaip kvalifikacijos tobulinimo programos „Efektyvus ir kūrybiškas IKT ir skaitmeninių ugdymo(si) priemonių naudojimas muzikinio ugdymo procese“ modulis.

Švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė

TOP