Mokymosi veiklose – ryžto ir bendrystės nestokojantys muzikos mokytojai

Atnaujinta: 2020-11-17

2020 11 17 2020m. lapkričio 16 d. rajono muzikos mokytojai susitiko seminare ,,IKT priemonių naudojimas, siekiant efektyvesnio ir patrauklesnio muzikinio ugdymo mokykloje“. Rugsėjį suplanuotas mokymosi veiklas mokytojai nusprendė įgyvendinti, jų neatidėti vėlesniam laikotarpiui. Seminare dalyvauta nuotoliniu būdu. Dalintasi praktinio darbo patirtimi, paremiančia ir suteikiančia idėjų muzikinio ugdymo organizavimui įvairiomis sąlygomis.

Linkuvos gimnazijos muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė kolegoms pateikė savo sudarytų Power Point pristatymų rinkinį, skirtą įvairių programinių temų pristatymui. Lektorė kolegas įtraukė ir į praktinę užduotį - išbandyti, kaip efektyviai ir kūrybiškai pasitelkti platformas wordwall.net, kahoot.it, quizizz.com, menti.com apklausoms, įsivertinimui organizuoti.

Žeimelio gimnazijos mokytoja Edita Dovidonienė pristatė testavimo platformos etest.lt teikiamų galimybių panaudojimo patirtį. Ji ne tik pademonstravo, kaip sudaro testus, bet ir pasidalino savo sukurtų testų pavyzdžiais.

Lygumų pagrindinės mokyklos mokytoja Ilona Miežienė pateikė idėjų patraukliam atsiskaitymo užduočių organizavimui. Pavyzdžiui, su kūno perkusija susijusi namų darbų užduotis gali būti nufilmuoti video (užduoties atlikimo įrodymas) ir atsiųsti mokytojai. Apibendrindama savo IKT priemonių naudojimo ir muzikos mokymo karantino metu patirtis, lektorė teigė, jog nuotolinio ugdymo metu IKT padeda sustiprinti aktyvaus mokymosi paradigmą pamokoje: mokiniai patys ieško šaltinių, apdoroja informaciją, kuria pristatymus, mokosi muzikos rašto, groti. Be to, yra ir kitų privalumų: IKT leidžia organizuoti įvairesnes pamokas, patraukliau ir vaizdžiau pateikti medžiagą. Pamoka tampa šiuolaikiška, o skaitmeninės priemonės padeda sutelkti mokinių dėmesį, garantuoja teigiamą emociją.

Karantino sąlygos nenuslopina muzikos mokytojų ryžto mokytis. Kita tema, kuria jie dalinsis patirtimi ir padės vieni kitiems tobulinti įgūdžius – muzikos kūrimo programėlių panaudojimas.

Pakruojo švietimo centro metodininkė Rima Leimontienė

TOP