Valstybinė kalba ir Konstitucijos pagrindai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.4 papunkčiu, bus vykdomi I–III kategorijų valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai. Juos galės laikyti kandidatai, norintys įgyti pilietybę, siekiantys gauti ilgalaikį leidimą gyventi Lietuvoje, ir tie, kuriems minimi egzaminai reikalingi įsidarbinimui.

Atkreiptinas dėmesys, kad pasikeitė Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2021 m. egzaminų tvarkaraštis.

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas vyksta Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre.

Būtina išankstinė registracija tel. 8421 61216 arba el. paštu pakrsjc@gmail.com

Informacija apie egzaminus teikiama ir prašymai laikyti egzaminus priimami:

Kandidatai prašymus laikyti egzaminus pateikia likus ne mažiau 5 darbo dienoms iki egzamino.

Mokesčiai už šiuos egzaminus mokami į Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro sąskaitą LT354010045600066026.

Įmoką patvirtinantis dokumentas pateikiamas registruojantis. Egzamino neišlaikiusiems kandidatams pinigai negrąžinami. Kandidatai, pakartotinai laikantys egzaminą, nuo mokesčio neatleidžiami.

Remiantis Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020-12-15 Nr. 1077) nuo 2022 m. sausio 1 d. pasikeitė bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis – dabar 42 Eur. Todėl už Valstybinės kalbos egzamino medžiagos parengimą, egzamino vykdymą ir kitas egzamino organizavimo ir administravimo reikmes kandidatai nuo š. m. sausio 1 d. moka nustatyto dydžio mokestį:

  • Už I kategorijos egzaminą (0,3 BSI) – 12,60 Eur; Senatvės pensininkai (0,2 BSI) – 8,40 Eur;  Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,1 BSI) – 4,20 Eur (išskyrus asmenis, siekiančius įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę);
  • Už II kategorijos egzaminą (0,4 BSI) – 16,80 Eur; Senatvės pensininkai (0,3 BSI) – 12,60 Eur; Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,2 BSI) – 8,40 Eur;
  • Už III kategorijos egzaminą (0,5 BSI) – 21 Eur; Senatvės pensininkai (0,4 BSI) – 16,80 Eur;  Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,25 BSI) – 10,50 Eur.

Įmoka už Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą išlieka tokia pati.

Valstybinės rinkliavos mokestis už Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą 2,90 €, įmokos kodas 53065. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT247300010112394300.
Įmoką patvirtinantis dokumentas pateikiamas registruojantis. Egzamino neišlaikiusiems kandidatams pinigai negrąžinami. Kandidatai, pakartotinai laikantys egzaminą, nuo mokesčio neatleidžiami

Valstybinės kalbos testų pavyzdžiai: https://www.upc.smm.lt/ -→ Tobulėkime -→ Valstybinė kalba -→ Mokomieji valstybinės kalbos testai