Rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų pastebėjimai, mintys, pasiūlymai

  1. Atsisakyti nacionalinio patikrinimo testų, nes tai kelia daug streso vaikams ir dažnai neatspindi tikrų gebėjimų. Pvz. Jei vaiko skaitymo gebėjimai žemesni, tai nukenčia ir matematikos rezultatas, nes jam per mažai laiko, nespėja atlikti visų užduočių ir tai neatspindi tikrų jo matematinių gebėjimų. Taip pat skaityti kompiuterio ekrane daug sunkiau, neįprasčiau, negu popieriuje, todėl ir teksto suvokimo rezultatai gali būti daug prastesni, nei skaitant popierinį variantą. Nepatikima įranga ir interneto ryšys taip pat kelia nerimą. Mokytojos savo mokinių pažangai įvertinti galėtų naudoti ir kitus diagnostinius testus (pvz. EDUKOS).
  2. Nebelyginti vaikų rajono, Lietuvos mastu, nes kiekvienoje mokykloje, klasėje mokosi skirtingų lygių ir gebėjimų mokiniai ir tokie palyginimai neigiamai veikia mokinių ir mokytojų savivertę. Rezultatai tampa viešomis paslaptimis. Įtampa  iš mokyklų administracijų  persiduoda mokytojams, o iš mokytojų – mokiniams, tėvams. Jų  nauda abejoja ir tėvai ir mokytojai. Užtektų, kad su savo mokinių rezultatais susipažintų mokytojos, nes siekiame vaiko asmeninės pažangos. Pereinant į 5 klasę mokytoja su mokinių asmenine pažanga supažindina dalykų mokytojus.
  3. Kaip rodo kitų rajonų patirtis, geriausia būtų atsisakyti NMPP, nes jų nauda yra abejotina, o lėšas skirti mokinių patyriminei veiklai (STEAM), edukacijoms ar kitoms prasmingoms veikloms, kurios praturtintų vaikų žinias, gebėjimus ir įgūdžius.

Pakruojo rajono pradinių klasių metodinės tarybos ataskaita už 2019-2022 metus

Per 2019-2022 m. laikotarpį gabių mokinių atskleidimui ir ugdymui Pakruojo sinagogoje vyko prozos šventė „Iš tautosakos skrynelės“, Rozalimo pagrindinėje mokykloje šventė “Matematikos šalyje” III-IV klasių mokiniams, nuotoliniu būdu – skaitovų konkursas “Tau, Lietuva” bei Šviesoforo konkursas.

Nemažai dėmesio buvo skirta gerosios patirties sklaidai. Tuo tikslu vyko Pakruojo “Žemynos” pagrindinės mokyklos mokytojų G. Šimkienės ir logopedės G. Poškuvienės atvira integruota lietuvių k. pamoka, mokytojos G. Zarakauskienės pasaulio paž. atvira pamoka. Pristatytos projekto IKT pradiniame ugdyme veiklos, kur patirtimi dalinosi “Žemynos” pagr. mokyklos mokytojos A. Aperavičienė ir E. Ilgavičienė.

Įsibėgėjus Covd-19 epidemijai, dalis užplanuotų renginių ir veiklų neįvyko, bet, kad taip reikalingas, ypatingai tuo laikotarpiu, mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas nenutrūktų buvo suorganizuota ir nuotoliniu būdu įvyko rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų Apvalaus stalo diskusija “Pradinukų nuotolinis mokymas” .

Vyko pastovus tarybos narių bendradarbiavimas su mokyklų metodinių grupių pirmininkais. Atnaujinama, tvarkoma ir pildoma dokumentacija.

Prie ataskaitos pridedamos išdiskutuotos ir užrašytos rajono mokyklų pradinių klasių mokytojų mintys, pastebėjimai, pasiūlymai.

Metodinio darbo kortelė


Autorius arba autorių grupė


Adresas