Metodinio darbo kortelė


Autorius arba autorių grupė


Adresas

Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai 2020 -2021

Rajono mokytojų metodinių būrelių tarybos pirmininkė

Lina Alekseriūnienė – Linkuvos gimnazija

Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai

 • Pradinės klasės Aušra Norvilienė Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Lietuvių kalba Regina Gasparavičienė Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Anglų kalba Kristina Vaičiulienė Lygumų pagrindinė mokykla
 • Rusų kalba Vita Pėželienė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Istorija Gražina Kairiūkštienė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Geografija Gintarė Vaitiekūnienė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Biologija, chemija Angelė Zalunskienė Linkuvos gimnazija
 • Matematika, ekonomika Aušra Vasilevičiūtė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija
 • Informatika Vidmantas Batakis Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Fizika Daiva Dumšienė Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Dorinis ugdymas
 • Muzika Genė Četkauskienė Pakruojo „Žemynos“ progimnazija
 • Dailė Inga Strižigauskienė Žeimelio gimnazija
 • Kūno kultūra Lina Alekseriūnienė Linkuvos gimnazija
 • Technologijos Vida Arlauskienė Lygumų pagrindinė mokykla
 • Biblioteka Vilija Abromavičienė Rozalimo pagrindinė mokykla
 • Spec. pedagogai ir logopedai Vilma Mikeliūnienė „Žemynos“ progimnazija
 • Ikimokyklinis ugdymas Rima Garšvienė Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
 • Socialiniai pedagogai Saulė Miežinė Lygumų pagrindinė mokykla

Pakruojo rajone yra 19 metodinių būrelių

Edukacinės patirties banko medžiaga

Metodinio darbo kortelė

Edukacinės patirties banko medžiagos sąrašas

Pakruojo rajono mokytojų ir Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro gerosios patirties leidinių sąrašas