Pedagogų stažuotė ,,Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje“

Spalio 3 d. – lapkričio 7 d.

Renginio pavadinimas: Pedagogų stažuotė ,,Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje“ 40 akad. val.
Dalyvio mokestis – 100 Eur
Registracija tel. (8 698)45 088 Greta

Lektoriai: Stažuotės mentorės Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui A. Stakutienė, M. Tamašauskienė

Vieta: Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazija

Atsakingas: G. Jasiūnienė, A. Stakutienė, M. Tamašauskienė

Savivaldybės UTA komandos pasitarimas

Renginio pavadinimas: Savivaldybės UTA komandos pasitarimas
Pastaba. Nuoroda ZOOM susitikimui bus atsiųsta į komandos narių asmeninius el. paštus

Lektoriai:

Vieta: Švietimo centras, nuotoliniu būdu

Atsakingas: R. Leimontienė, R. Juozapavičienė

Dailės mokytojų metodinis pasitarimas

Renginio pavadinimas: Dailės mokytojų metodinis pasitarimas
Pastaba. Nuoroda ZOOM susitikimui bus atsiųsta į mokytojų asmeninius el. paštus

Lektoriai:

Vieta: Švietimo centras, nuotoliniu būdu

Atsakingas: R. Leimontienė, I. Strižigauskienė