Balandžio 12d. mes, rajono specialieji pedagogai ir logopedai, vykome  į Vilnių, kur naudingai  praleidome laiką. Dalyvavome seminare ,,Pagalbos galimybės spec. ugdymo(si) sunkumus patiriančiam specialiųjų poreikių mokiniui“.

Lankėmės Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre. Čia  susipažinome su šios institucijos struktūra, vykdoma veikla. Įdomu buvo paklausyti apie jų pasiekimus  tiriant vaikų brandumą mokyklai ir  iškylančias problemas, jų sprendimo būdus. Taip pat kalbėjome apie prevencinių programų įgyvendinimą mokykloje.

Apsilankėme specialiųjų mokymosi priemonių ekspozicijoje. Susipažinome su įvairiomis mokymosi priemonėmis, skirtomis ugdyti mokinius,  kurie patiria ugdymosi sunkumų.

Kodas - 168296770
Pavadinimas - Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

Iki gegužės 2 d. reikia užpildyti prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio (forma FR0512) ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Patogiausia tai daryti elektroniniu būdu elektroninio deklaravimo interneto svetainėje.

2017 m. kovo 1 d.  Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre startavo Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programa „Mokinių ugdymas karjerai“. Šiais metais programoje dalyvauja 52 mokiniai iš „Žemynos“ ir Pašvitinio pagrindinių mokyklų. Programos tikslas- ugdyti mokinių karjeros kompetencijas. Viena iš pagrindinių veiklų- susipažinimas su įvairių profesijų atstovais jų darbo vietose. Pirmoji  šių metų išvyka mokiniams buvo suorganizuota į VšĮ „Pakruojo ligoninėje“. Vaikų ligų skyriaus gydytoja S. Sudarienė supažindino su skyriaus veikla, pamatavo vaikams pulsą ir net atspausdino „bilietą“ su sveikatos rodikliais. Taip pat buvome vaiko raidos centre, stebėjome kineziterapeutės darbą, kaip ji masažavo vos 5 mėnesių kūdikį. Priėmimo skyriuje išbandėme chirurginį stalą, apžiūrėjome chirurginius instrumentus. Berniukai  sakė, kad juos krečia vien nuo ligoninės kvapo ir vaizdo, bet kelios mergaitės tvirtino norinčios ateityje tapti vaikų gydytojomis.

TOP