Paskelbta: 2017-02-20.

2017 m. sausio mėn.  Pakruojo švietimo centras organizavo  kvalifikacijos tobulinimo renginius, pakviesdamas įvairių dalykų mokytojus  į seminarus tiek savo patalpose, tiek sudarydamas sąlygas nuvykti ir mokytis kitose institucijose. Sausio 4 d. lietuvių kalbos mokytojai Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje susitiko su lietuvių kalbos mokytoja eksperte Onute Baumiliene ir dalyvavo seminare „Veiklos lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu: darbas pagal atnaujintas programas“. Sausio 5 d. istorijos mokytojai bendravo su istoriku Juozu Brazausku, pristačiusiu straipsnių knygą „Vietoj palikimo“.

Paskelbta: 2017-01-12.

DSC03491 Sausio 5 dieną Pakruojo rajono metodinė taryba, kartu su rajono metodinių grupių pirmininkais važiavome aplankyti savo kolegų į Joniškio „Saulės“ pagrindinę mokyklą. Nuvažiavę susipažinome su mokykla: pamatėme naujausiomis technologijomis aprūpintus kabinetus, net tris sporto sales su treniruokliais. „Saulės“ mokyklos direktorius Tomas Armonavičius trumpai papasakojo mokyklos istoriją. Po to prie arbatos puodelio pasidalinome darbo patirtimi. Lora Kriščiūnienė ir Ligita Masilionienė (Linkuvos gimnazijos mokytojos) pristatė pranešimus apie skaitymo  strategijas ir naujos lietuvių kalbos programos pasikeitimus .Metodinio ratelio pirmininkė Odeta Šilanskienė  pristatė savo koleges,  parodė mokyklos dienos centrą, kuriame mokosi  negalią turintys mokiniai. Aplankėme Krepšinio muziejų, kur jo įkūrėjas Leonas Karaliūnas organizavo labai įdomią edukacinę pamoką apie Lietuvos krepšinį. Iš šios kelionės grįžome patenkinti tuo, ką matėme ir kupini gerų emocijų. Už šią išvyką esame dėkingi Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro vadovei Rimai Juozapavičienei.

Paskelbta: 2017-01-04.

„Sustabdykime savo nuolatinį skubėjimą, atverkime duris, langus, protus ir širdis pažinimui, pažvelkime į mokymąsi kitomis akimis, atraskime įvairiaspalvį mokymosi pasaulį. Nagrinėdami mokymosi galimybes atraskime savo spalvą, pastebėkime dar nematytą mokymosi atspalvį, paprastais žodžiais ir konkrečiais veiksmais tieskime tiltus į mokymąsi.“ – tai šio rudens suaugusiųjų mokymosi savaitės šūkis įprasminęs  pakruojiečių veiklas baigiantis metams.

Pakruojo trečiojo amžiaus universiteto klausytojai lapkričio ir gruodžio mėnesius skyrė praktiniams užsiėmimams. Sveikatos fakulteto klausytojai su trenere Diana Kozloviene išbandė optimalaus fizinio krūvio mankštas. Trenerė atrinko pratimus  pagal žmogaus galimybes, kuriuos būtų galima daryti namuose, sėdint prie televizoriaus, ar lovoje prieš miegą. Tai sąnarių gimnastikos, tempimo, koordinacijos ir jėgos pratimai. Jie suteikia energijos, ištvermės gerina nuotaiką ir stipriną sveikatą. Mokytasi kaip reikia kvėpuoti, tiek ėjimo, tiek praktiniu pratimų atlikimo metu.

Paskelbta: 2016-12-21.

015 2016 m. gruodžio 20 d. Pakruojo rajono ugdymo įstaigų direktoriai  dalyvavo seminare „Lyderystė ir emocinis darbas: teoriniai ir praktiniai aspektai“. Seminaro metu aptarta lyderystės samprata, emocijos reikšmė lyderystės kontekste. Vadovai domėjosi Švietimo centro metodininkės Rimos Leimontienės atlikto tyrimo apie emocinio darbo įtaką mokyklos vadovo autentiškai lyderystei, pasitenkinimui darbu ir perdegimui rezultatais.

Dalyvius artėjančių Šv. Kalėdų proga sveikino  Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis ir švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė, linkėdami jaukių švenčių ir sėkmingų 2017 metų.

Paskelbta: 2016-12-19.

2016

TOP