2018 m. sausio 12 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Pakruojo švietimo centras ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla  organizavo konkurso  „Dainų dainelė“ Pakruojo rajono etapą.  Šiame etape dalyvavo solistai, duetai ir ansambliai iš  Linkuvos kultūros centro, Pakruojo „Atžalyno“,  Linkuvos ir Žeimelio gimnazijų,  Linkuvos lopšelio- darželio „Šaltinėlis“,  Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos,  Pakruojo  „Žemynos“,  Klovainių ir Rozalimo pagrindinių   mokyklų.  Sveikiname dalyvius,  kuriems suteikta teisė dalyvauti  antrajame konkurso etape!  Patekusiųjų į 2 etapą sąrašas.  
Antrasis etapas, kuriame dalyvaus atstovai ir iš Šiaulių, Akmenės, Radviliškio, Joniškio rajonų, vyks sausio 24 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje.

sveikinimas

1 Programa ,,Mokymasis – jėga“ buvo skirta Pakruojo trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. Programos  trukmė- 2 mėnesiai, mokėsi  4 grupės po 20 klausytojų ir daugiau. Iš viso dalyvavo 105 senjorai. Išklausė 4 modulius po 40 valandų iš viso 160 kontaktinių  valandų. Senjorai tobulino anglų kalbos žinias, skaitmeninio raštingumo, stiprino sveikatos įgūdžius sveikos gyvensenos modulyje  ir dailės terapijos užsiėmimuose išbandė įvairias meno technikas .

tekstas ant lentos

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, ir penkiolika savivaldybių įgyvendino Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas!“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija.

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras kaip vienas iš šio projekto partnerių telkė 10 mokytojų ir 15 mokinių iš Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, Lygumų pagrindinės mokyklos, Linkuvos ir Žeimelio gimnazijų, Rozalimo ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinių mokyklų projekto veiklų įgyvendinimui Pakruojo rajono savivaldybėje.

TOP