7 Gegužės 20 dieną, šeštadienį Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai ir jų draugai, vaikai ir anūkai švietimo centro kiemelyje džiaugėsi mokslo metų baigimo pažymėjimais, apžiūrėjo savo dailės darbų parodėlę, prisiminė įdomiausius susitikimus ir išvykas, fotografavosi atminčiai, dalinosi linkėjimais vasarai ir kitiems mokslo metams, vaišinosi savo ir kitų atneštais pyragais bei klausėsi gatvės muzikantų, dainavo ir šoko.

Gyvenimas tęsiasi... dirbsim, ieškosim, tarsimės ir toliau mokysimės.

Dėkoju visiems aktyviems mokymosi dalyviams, linkiu saugios ir smagios vasaros.

Rima Juozapavičienė

004 Balandžio 28 d. Pakruojo KC vyko jaunimo verslumo skatinimo renginys: paskaita-diskusija bei jaunųjų verslininkų mugė.

Prieš renginį  būsimiems verslininkams – moksleiviams padrąsinimo žodžius tarė Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas, administracijos direktorė Erika Kižienė, Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Edikas Drupas.

DSC 0236 Šiandieninė visuomenė patiria įvairių pokyčių: keičiasi žmonių mąstymas, vertybės, gyvenimo būdas, kokybė. Mokiniai turi skirtingų mokymosi ir bendravimo įgūdžių, vertybinių nuostatų, patirties. Deja, dažnai susiduriame ir su jaunų žmonių iniciatyvumo, atsakomybės stoka, abejingumu.

Pakruojo rajono bendrojo lavinimo mokyklų konkurso „Aš neabejingas...“ baigiamasis etapas vyko Pakruojo apylinkės teisme. Čia buvo organizuota piešinių paroda, publikuojamos rašinių ištraukos, susegta geriausiai įvertintų darbų knyga.

Balandžio 12d. mes, rajono specialieji pedagogai ir logopedai, vykome  į Vilnių, kur naudingai  praleidome laiką. Dalyvavome seminare ,,Pagalbos galimybės spec. ugdymo(si) sunkumus patiriančiam specialiųjų poreikių mokiniui“.

Lankėmės Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre. Čia  susipažinome su šios institucijos struktūra, vykdoma veikla. Įdomu buvo paklausyti apie jų pasiekimus  tiriant vaikų brandumą mokyklai ir  iškylančias problemas, jų sprendimo būdus. Taip pat kalbėjome apie prevencinių programų įgyvendinimą mokykloje.

Apsilankėme specialiųjų mokymosi priemonių ekspozicijoje. Susipažinome su įvairiomis mokymosi priemonėmis, skirtomis ugdyti mokinius,  kurie patiria ugdymosi sunkumų.

TOP