20180530 140306 „GYVENIMAS- DAR NEPRAŠOKTAS TANGO"

Didžiulis Pakruojo Trečiojo amžiaus universiteto studentų būrys  trečiadienį ,gegužės 30 d. svečiavosi  Burbiškio dvare ,kur kartu su  Mažeikių, Šiaulių, Kelmės senjorais šventė Radviliškio TAU 10 –ąjį gimtadienio. Radviliškiečiai  siūlo jį vadinti Aukso amžiaus universitetu, nes studentai daro ką nori pagal jėgas, gebėjimus, pomėgius.

Gausiai susirinkusius senjorus pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė,  su dovanomis pasveikiti  Radviliškiečių senjorų atvyko savivaldybės meras A. Čepononis, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja G.Juodeikienė.

1 2018 m. gegužės 15 dieną įvyko Pakruojo rajono mokinių technologijų darbų paroda. Šioje parodoje dalyvavo 9 mokyklos: „Atžalyno“ gimnazija, Linkuvos gimnazija, Rozalimo pagrindinė mokykla, Balsių pagrindinė mokykla, Klovainių pagrindinė mokykla, „Žemynos“ pagrindinė mokykla, Linkuvos specialioji mokykla, Lygumų pagrindinė mokykla ir  Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos filialas. Parodai darbus ruošė 160 mokinių, o 15 mokytojų  skatino, motyvavo šiuos darbus paruošti.

Senjorai susitiko su  Daiva Rutkevičiene, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja ir  Pakruojo ligoninės vadovu Vygantu Sudariu.

2 Pakruojo rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis kovo 1-30 d. Pakruojo rajono mokyklose organizavo mokinių dabų konkursą tema ,,Kuriuo keliu man eiti?’’. Tai jau trečius metus iš eilės vykstantis rajoninis mokinių darbų konkursas, į kurį kiekvienais metais įsitraukia vis daugiau pedagogų ir mokinių. Šiemet dalyvavo, net šimtas mokinių! Konkurso tikslas buvo pakviesti  kiekvieną pamąstyti, koks yra jo gyvenimo kelias, kokias duobes ir akmenis, ar kalnelius turi įveikti šioje kelionėje. Ar tavo kelias yra saugus ir kokie pavojai ar pagundos tyko jame?  Mokiniai  kūrybiškai ir originaliai išpildė šią temą. Buvo įdomu skaityti  rašinius, kuriuose atsispindėjo jų požiūris į pasaulį, jausmai ir išgyvenimai. Piešėjai leido mums ,,paganyti akis’’ ir priminė su kokiomis „pabaisomis“ tenka susidurti kelionėje. Darbai pilni optimizmo, padrąsinimų, nuorodų. Konkurso darbus įrašėme  į diską ir dovanojome kiekvienai konkurse dalyvavusiai mokytojai.

TOP