20210910 093245 2021 m. rugsėjo 10 d. rajono mokyklų bibliotekininkai vyko į ,,Žiemgalos“ muziejų. Čia dalyvauta seminare ,,Kraštotyrinė veikla mokyklos bibliotekoje – ugdymo proceso organizavimui ir tobulinimui“. Renginys organizuotas kaip kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Mokyklos bibliotekininko lyderystės ir bendradarbiavimo aktualizavimas ugdymui ir mokymuisi stiprinti“ dalis.

Seminaro lektorė – Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus fondų saugotoja Regina Noreikienė pristatė kraštotyrinės veiklos, kurią gali inicijuoti mokyklos bibliotekininkas, kryptis. Peržvelgti ir tyrinėti lektorės sukaupti, mokinių atlikti darbai, generuotos idėjos, kokia medžiaga būtų aktuali rinkti kiekvienai mokyklai (pavyzdžiui, mokyklos bibliotekos istorija ar žymūs kiekvienos vietovės žmonės). Aptartos bendradarbiavimo su dalykų mokytojais galimybės, skatinimo sistemos palaikymas.

Susipažinimas su ,,Žiemgalos“ muziejaus ir privataus Juozo Grigaliūno technikos muziejaus ekspozicijomis labai harmoningai derėjo su seminaro tema ir tik sustiprino bibliotekininkių nuostatas inicijuoti krašto istorijos pažinimo, tyrinėjimo veiklas.

Metodininkė Rima Leimontienė

1 2021m. rugsėjo 9 d. rajono dailės ir technologijų mokytojai dalyvavo seminaruose ,,Naujų technikų panaudojimas dailės pamokose“ ir ,,Mokymo priemonės ir naujos technikos technologijų pamokose. Elektronikos mokymo rinkiniai 5-8 klasėms“. Seminarai vyko ,,Žiemgalos“ muziejaus ir Žeimelio gimnazijos erdvėse.

Dailės ir technologijų mokytojos buvo supažindintos ir praktiškai išbandė tapybos ant šilko techniką. Lektorė Ieva Rumbauskienė, dailės studijos ,,Skizze“ meistrė, pristatė tinkamas priemones, paskatino kūrybai. Labai džiugu, kad mokymosi rezultatus – seminaro sukurtus darbus dalyvės nusprendė įrėminti ir rugsėjo pabaigoje eksponuoti Pakruojo švietimo centre.

20210907 141136 2021 m. rugsėjo 7 d. muzikos mokytojai rinko naują metodinio būrelio tarybą ir pirmininką. Sutartinai balsuota, kad būreliui ateinančius trejus metus vadovaus Linkuvos gimnazijos muzikos mokytoja Vaiva Klupšienė, o taryboje kartu su ja dirbs Lygumų ir Rozalimo pagrindinių mokyklų mokytojos Ilona Miežienė ir Jūratė Skorupskienė. Padėkota ilgus metus atsakingai, kūrybingai metodiniam būreliui vadovavusiai, nuo šio rudens – jau buvusiai Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos mokytojai Genutei Četkauskienei ir paprašyta, kad sukauptą patirtį mokytoja perteiktų kitai – senjorų - auditorijai. Mokytoja Genutė nuo spalio pradės dėstyti muzikos istorijos kursą Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams.

Pasitarime mokytojai išklausė naujosios būrelio vadovės Vaivos Klupšienės paskaitos apie informacinių technologijų naudojimu paremtų mokymo priemonių rinkinį kūno ritmikos, grojimo ukulele ir dūdele mokymui. Šios priemonės talpinamos mokytojos „You Tube“ paskyroje. Muzikos mokytojos vieningai džiaugėsi būsima galimybe praturtinti pamokas ir pasinaudoti šiomis priemonėmis mokant tiek pradinių, tiek aukštesniųjų klasių mokinius.

Metodininkė Rima Leimontienė

1 Nepilnai savaitei likus iki rugsėjo pirmosios švietimo darbuotojai rinkosi kaimo turizmo sodyboje „Ąžuolynas“ Joniškio rajone. Čia Suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojai sukvietė į kūrybinę mokytojų stovyklą „Kvėpuok gyvenimą“ ir tradicinį mokytojų rudens susitikimą. Į kaimyninio rajono sodybą susirinko virš šimto rajono mokytojų, darželių darbuotojų ir jų vadovų.

TOP