Paskelbta: 2016-10-26.

20161020 113933 Pakruojo rajono mokyklų bibliotekininkai 2016 m. spalio 20 d. vyko į seminarą „Nauji papildomi bibliotekininko darbo su mokiniais ir mokytojais būdai ir formos“. Domėtasi Rokiškio r. Juodupės gimnazijos gerąja patirtimi. Gimnazijos bibliotekininkės Regina Baltušienė ir Vida Baužienė, lietuvių kalbos mokytoja Violeta Karaliūnienė supažindino su bibliotekininkių inicijuojamais renginiais, vykdomais projektais, gimnazijos muziejaus fondais.

Paskelbta: 2016-10-11.

small is1z9b26595 Minint Vietos savivaldos dieną, Pakruojo rajono savivaldybėje organizuotas Pakruojo rajono Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų ir jaunimo atstovų jungtinės tarybos posėdis.

Posėdžiui vadovavo Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas. Svarstyti buvo pateikti 6 įvairių sričių: švietimo, kultūros, teisės, socialinės, finansų ir kelių priežiūros, klausimai.Jungtinę tarybą sudarė 12 Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų: Alfredas Šimkus, Marijona Čepulienė, Antanas Rarivanas, Filomena Brainskienė, Nijolė, Merkelienė, Genovaitė Stankevičienė, Danguolė Šlamienė, Vladislava Lukoševičienė, Janina Kvedarienė, Zita Beleckienė, Genovaitė Matuzienė, Vidutis Skirmantas, ir 10 jaunimo atstovų: Mintarė Simonaitytė, Sandra Lukošiūnaitė ir Viktorija Leimontaitė iš Žeimelio gimnazijos, Emilija Pukevičiūtė, Paulius Pašakarnis ir Austėja Makarevičiūtė iš Linkuvos gimnazijos, Martyna Drupaitė, Žilvinas Gaižauskas ir Mindaugas Jareckas iš „Atžalyno“ gimnazijos bei Simona Lipskytė, „Auksinės varpos“ žurnalistė. Mandatai buvo paruošti dar 2 jaunimo atstovams, tačiau jie posėdyje nedalyvavo.

-- Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus informacija

Paskelbta: 2016-10-11.

2 Spalio 6 d. Trečiojo amžiaus klausytojai (TAU) pradėjo naujus mokslo metus. Ta proga juos sveikino meras Saulius Gegieckas, mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis, administracijos direktorė Erika Kižienė, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė, Pakruojo rajono savivaldybės J. Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė.

TOP