„PAKRUOJO ŠVIETIMO GRIMASOS- VISOS LIETUVOS ŠVIETIMO VEIDAS“

„Gyvename švietimo amžiuje. Idėjos, kūrybiškumo vertė išgyvena didžiausią pakilimą. Jei į pasaulį žvelgtume kaip į fortepijono klaviatūrą, ji būtų milžiniška, be pradžios ir pabaigos. Galimybių – galybė. Kaip išsirinkti vieną? Vieną peizažą, vieną kryptį, vieną idėją, vieną specialybę? Žinojimo siekis turi būti gyvenimo būsena šiuolaikinėje, žinioms imlioje visuomenėje“. (VDU prof. Natalija Mažeikienė)

Geriausias būdas to žinojimo pasiekti – pradėti kalbėti, kelti klausimus ir bandyti ieškoti atsakymų. Švietimo reforma – nesiliaujantis procesas. Siūlau visiems kartu-politikams, žurnalistams, mokytojams ir jų vadovams ,savivaldybės administracijos vadovams pasikalbėti apie tai, ką visi, atrodo, labai gerai išmanom, apie ŠVIETIMĄ. Švietimu domimasi, bet dažniausiai gana pretenzingai, moralizuojančiai ir kartais net žeminančiai. Nepagarbos mokytojui sėjimas vargu ar gali duoti gerų rezultatų. Kita vertus, mokytojo profesija reikalauja nuolat atnaujinti ne tik dalyko, dalyko didaktikos žinias, bet ir suvokti žmogaus pažinimo, jo psichologijos, nuostatų pokyčius. Tik mokytojas gali pakelti žmogų, suteikti jam vilties.

20171005 143107 Vykstančių demografinių procesų neigiamą poveikį mažinantis aktyvus senėjimas bus galimas tik tuomet, jeigu bus sudarytos palankios sąlygos mokytis vyresnio amžiaus žmonėms. Tyrimai rodo, kad besimokantys senjorai yra aktyvesni, daugiau savanoriauja, ilgiau dirba ir yra sveikesni. Todėl senjorų mokymasis yra vienas iš kelių demografinei krizei spręsti.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl 2017 metais neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų ir savivaldybių paraiškų finansavimo“ buvo pateikta konkursui  Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro programa ,, Mokymasis-jėga“. Konkursas  buvo skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių.

20171027 113621 2017 metų spalio 27 dieną  Pakruojo švietimo centre atidaryta Linkuvos gimnazijos mokinių (mokytojos – A. Zajarskienė, J. Gelžinienė, D. Tamašaitienė, D. Kuginienė, L. Masilionienė, L. Kriščiūnienė, R.Leščinskienė, M.Pališkienė) darbų paroda.  Parodos atidaryme dalyvavę aukštesniųjų klasių mokiniai pristatė technikas, kurias rinkosi parodos  „Ištiškę rudenio dažai“ darbų nuotaikai perteikti.  Mokytojų gebėjimu paskatinti mokinius kurti ir  šiltai rudeniškais potėpiais, aplikacijomis  džiaugėsi  Pakruojo švietimo centro darbuotojai, Linkuvos gimnazijos direktorius V. Stapušaitis, rajono mokyklų vadovai, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja I. Mažulienė, Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas J. Juozapaitis, rajono dailės mokytojams atstovavusi Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokytoja S. Čemoškaitė.  

Kviečiame ir Jus apsilankyti parodoje, kuri veiks iki gruodžio 15 d.

2017 m. spalio 13 d. Pakruojyje svečiavosi penkiolika Akmenės rajono istorijos mokytojų  ir socialinių pedagogų.  Šis vizitas -  dar vienas draugystės tarp abiejų rajonų pedagogų žingsnis.  Kartu su Pakruojo rajono istorijos mokytojais svečiai dalyvavo  seminare-edukacinėje išvykoje „Kūrybiškas Pakruojo rajono edukacinių erdvių pritaikymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme“.

Seminaro metu  domėtasi Pakruojo sinagoga ir joje organizuojamomis edukacinėmis veiklomis. Lankytasi Akmenėlių dvare  ir su jo savininke Edita Aperavičiene diskutuota apie būtiną kiekvieno mokytojo indėlį  sudominant mokinius, skatinant pastaruosius domėtis menu bei Lietuvos istorija.  Dalyviams „atsivėrė“ ir  Linkuvos miestelio edukacinės erdvės.  Linkuvos miestelio istorija, parkas pristatyti, susitikus su Linkuvos seniūne.  Lankytasi Linkuvos gimnazijoje  ir džiaugtasi  gražia derme -   atsinaujusiomis erdvėmis ir išlaikytomis tradicijomis.  Mokytoja Aldona Bučaitė entuziastingai paskatino iš  naujo atrasti ir Linkuvos bažnyčios erdvių žavesį. 

TOP