Nuo 2015 m. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras vykdo Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programą ,,Mokinių ugdymas karjerai’’. Šiais metais vasario- birželio mėn. šią programą  lankė 38 mokiniai iš Pakruojo ,,Žemynos’’ ir Pašvitinio  pagrindinių  mokyklų. Programos tikslas- sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui. Kadangi vaikai yra II, V-IX klasių mokiniai, tai ugdymas karjerai jiems prasideda nuo savęs pažinimo. Jie mokosi pripažinti savo asmenybės savitumą ir pažinti asmenybės savybes bei pomėgius, pažinti savo gabumus, vertybes, interesus ir taikyti juos formuojant objektyvų savivaizdį. Ši programa taip pat padeda mokiniams pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis, susipažinti su kintančiu darbo pasauliu, su įvairiomis profesijomis. Kiekvieną savaitę mokiniai vyko į įvairias įmones, įstaigas, muziejus, dalyvavo edukacinėse programose, bendravo su skirtingų profesijų atstovais, diskutavo kokių asmeninių savybių reikia norint tapti pvz. keramiku, santechniku ar konditeriu. Mokiniai lankėsi Pakruojo krašto ,,Žiemgalos’’  muziejuje, KANES sporto arenoje, Pakruojo dvare, Kino muziejuje, Fotografijos muziejuje, Pasvalio krašto muziejuje, Šiaulių šokolado fabrike ,,Rūta’’, UAB ,,Aukštaitijos vandenys’’, Tervetės gamtos parke, Šiaulių ,,Angelo’’ muziejuje, Panevėžio kraštotyros muziejuje, UAB ,,Putokšnis’’, Mini ZOO, Raseinių krašto muziejuje, ,,Aštuonračio’’ muziejuke. Dalyvavo edukacinėse programose: ,,Nėriniuotos nosinaitės istorija’’, ,,Pasidaryk nuotrauką pats’’, ,,Vienu balsu’’, ,,Keramikos dirbtuvėlės’’, ,,Saldainių gamyba’’, ,,Arbatos kelias’’, ,,Gipso dirbiniai’’. Programą lankantys mokiniai ne tik ugdosi karjeros kompetencijas, bet ir pažįsta savo kraštą, šalį, mokosi kultūringai bendrauti, gražiai elgtis, tampa žingeidūs ir trokšta vis daugiau pamatyti, sužinoti ir išbandyti naujų dalykų. Vienas malonumas dirbti, kai matai žibančias vaikų akis ir norą pažinti.

Programos vadovė Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė Greta Jasiūnienė Gretos Jasiūnienės nuotraukos

20180530 140306 „GYVENIMAS- DAR NEPRAŠOKTAS TANGO"

Didžiulis Pakruojo Trečiojo amžiaus universiteto studentų būrys  trečiadienį ,gegužės 30 d. svečiavosi  Burbiškio dvare ,kur kartu su  Mažeikių, Šiaulių, Kelmės senjorais šventė Radviliškio TAU 10 –ąjį gimtadienio. Radviliškiečiai  siūlo jį vadinti Aukso amžiaus universitetu, nes studentai daro ką nori pagal jėgas, gebėjimus, pomėgius.

Gausiai susirinkusius senjorus pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė,  su dovanomis pasveikiti  Radviliškiečių senjorų atvyko savivaldybės meras A. Čepononis, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja G.Juodeikienė.

1 2018 m. gegužės 15 dieną įvyko Pakruojo rajono mokinių technologijų darbų paroda. Šioje parodoje dalyvavo 9 mokyklos: „Atžalyno“ gimnazija, Linkuvos gimnazija, Rozalimo pagrindinė mokykla, Balsių pagrindinė mokykla, Klovainių pagrindinė mokykla, „Žemynos“ pagrindinė mokykla, Linkuvos specialioji mokykla, Lygumų pagrindinė mokykla ir  Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos filialas. Parodai darbus ruošė 160 mokinių, o 15 mokytojų  skatino, motyvavo šiuos darbus paruošti.

Senjorai susitiko su  Daiva Rutkevičiene, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja ir  Pakruojo ligoninės vadovu Vygantu Sudariu.

2 Pakruojo rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis kovo 1-30 d. Pakruojo rajono mokyklose organizavo mokinių dabų konkursą tema ,,Kuriuo keliu man eiti?’’. Tai jau trečius metus iš eilės vykstantis rajoninis mokinių darbų konkursas, į kurį kiekvienais metais įsitraukia vis daugiau pedagogų ir mokinių. Šiemet dalyvavo, net šimtas mokinių! Konkurso tikslas buvo pakviesti  kiekvieną pamąstyti, koks yra jo gyvenimo kelias, kokias duobes ir akmenis, ar kalnelius turi įveikti šioje kelionėje. Ar tavo kelias yra saugus ir kokie pavojai ar pagundos tyko jame?  Mokiniai  kūrybiškai ir originaliai išpildė šią temą. Buvo įdomu skaityti  rašinius, kuriuose atsispindėjo jų požiūris į pasaulį, jausmai ir išgyvenimai. Piešėjai leido mums ,,paganyti akis’’ ir priminė su kokiomis „pabaisomis“ tenka susidurti kelionėje. Darbai pilni optimizmo, padrąsinimų, nuorodų. Konkurso darbus įrašėme  į diską ir dovanojome kiekvienai konkurse dalyvavusiai mokytojai.

TOP